รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.66 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฝ่ายงานบริหารงานการเงิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.06 KB