รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (แบบ สขร.1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.66 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (แบบ สขร.1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.15 KB