การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563

Adobe Acrobat Document รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการดำเนินกิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.02 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุม 1/2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 595.74 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุม 2/2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 469.22 KB
Adobe Acrobat Document การประชุมผู้ปกครอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1009.83 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการเปิดโอกาสมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 666.59 KB