ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ศิลปะจากใบตาลอ่อน
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,16:51   อ่าน 370 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวิชาคอมพิวเตอร์ ป.2
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.2
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,15:26   อ่าน 545 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพสัตว์ประหลาด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิธิวัฒน์ เถาถวิล ป.4/1
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,14:22   อ่าน 586 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมปลูกผักนักเรียนยากจนพิเศษ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนยากจน
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,12:59   อ่าน 365 ครั้ง