ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 เม.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2/2563
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 ม.ค. 64 กิจกรรมวันเด็ก
ชุดสวยงาม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
30 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ชุดสวยงาม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25 ธ.ค. 63 วันคริสต์มาส
แต่งกายชุดสีแดง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อ
ชุดไทย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 พ.ย. 63 ถึง 01 ธ.ค. 63 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 กิจกรรมวันลอยกระทง
ชุดไทย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
30 ก.ย. 63 งานเกษียณ(โรงเรียน)
ชุดไทย ฝ่ายบริหารงานบุคคล
28 ก.ย. 63 งานเกษียณ(เครือข่าย)
ชุดทีมflower night ฝ่ายบริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 63 ทำบุญวันสาทรเดือน 10
ชุดไทย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
08 ก.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดประชุมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณห้องประชุมเล็กโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  20 คน
ห้องประชุมเล็ก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 ก.ค. 63 ถึง 09 เม.ย. 64 ปฎิทินกิจกรรมปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์