กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเกษม ตะลุง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 074-556181

นางสาวพิมพ์ชนก เหล็มปาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : Pimmeying@gmail.com

นางสาวไอยซะฮ์ นราธิปสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1