รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
174 หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน   ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 0641931639 เบอร์แฟกส์ (074)556-181
Email : bannakhuanlung@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :