โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074556181
ปฐมวัย

วัชรี พิพัฒนวานิช
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นิศากร ศรีรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

ธารปภัสร์ ดำน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

จันทรามาศ วงค์สุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

สุปราณีหมัดอะดัม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

มูนีเราะห์ ดอเลาะห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

มารีน่า ดอกา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

ปานหทัย แปงชิด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3