ปฐมวัย

นางวัชรี พิพัฒนวานิช
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางนิศากร ศรีรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวธารปภัสร์ ดำน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจันทรามาศ วงค์สุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุปราณี หมัดอะดัม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวมูนีเราะห์ ดอเล๊าะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวมารีน่า ดอกา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวณัฐฐา แก้วสองศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2