กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชลกานต์ เหรัมพกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : Chonlkanl.h@gmail.com​

นางอำภา นาคะวัจนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : Teacherumpa1@gmail.com

นายนรา ประสงค์ผล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : iamyohanza2@gmail.com

นางสาวชนนิกานต์ นวลพลับ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 074-556181

นาย สุรเชษฐ์ เปล่งประดับ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 074556181

นางสาว กณิศา ชี้เจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3