กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนุกุล ปาวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : free.guitar.nu@gmail.com

นายวรวิทย์ เลิศคารม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3