โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074556181
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

จินตนา บุญรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สุไหรหนับ หะยีเตะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ณัฐพล ไชยมะโณ
ครูผู้ช่วย