ดาวน์โหลดเอกสารตู้เสมารักษ์
แบบบักทึกผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเบื้องต้น
- แบบบักทึกผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB
คู่มือการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
- คู่มือการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.53 MB
พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.26 KB