โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074556181
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการที่จบหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สจว.สพฐ.7
     วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ขอแสดงความยินดีกับ ดร. เรวดี เชาวนาสัย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่จบหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สจว.สพฐ.7 รับเกียรติบัตรและเข็มจาก สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันประเทศ ค่ะ
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,21:21   อ่าน 13 ครั้ง