โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074556181
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2563
                  วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประชุมวาระการเตรียมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) รวมถึงการรายงานถึงมาตรการการรับมือของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และร่วมกันประเมินความพร้อมของโรงเรียนตามแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเตรียมความครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,21:51   อ่าน 73 ครั้ง