โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074556181
ภาพกิจกรรม
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สข. 2 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
     วันจันทร์ 22  มิถุนายน 2563 คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,14:52   อ่าน 8 ครั้ง