โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074556181
ภาพกิจกรรม
งานวัดผลและประเมินผลฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดอบรมการทำโปรแกรม ปพ.5

     วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 งานวัดผลและประเมินผ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)จัดอบรมการใช้โปรแกรมแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา ปพ.5 แบบรวมชั้นเรียน (ปพ.5 all in one) ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)เพื่อใช้ในการจัดทำการวัดผลประเมินผลนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,15:10   อ่าน 33 ครั้ง