ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแปรงฟันของเด็กๆ
     บรรยากาศการทำกิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จของนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,13:46   อ่าน 48 ครั้ง