ภาพกิจกรรม
มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2563

        วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2563 มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีได้กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ ได้เล็งเห็นความสัญคัญของบุตรหลาน เป็นความมีน้ำใจของผู้บริหารมูลนิธิฯ ที่ได้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้ทุกๆปี และหวังอย่างยิ่งว่าลูกๆทุกคน(นักเรียน)ได้นำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับในวันนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นคนขยัน มีความกตัญญูต่อบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,14:06   อ่าน 47 ครั้ง