ภาพกิจกรรม
รวมภาพการจำหน่ายชุดนักเรียน เสื้อผ้าไทยวันศุกร์และชุดพละ
วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ร้านสหกรณ์โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) เปิดจำหน่ายชุดนักเรียน เสื้อผ้าไทยวันศุกร์และชุดพละของนักเรียนชั้นอนุบาล 1  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารมุจรินทร์ 4 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ค่ะ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,21:30   อ่าน 52 ครั้ง