ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการรับหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์​การเรียนและอ่านเสริมนมเรียนแวันที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)ดำเนินกิจกรรมการมอบหนังสือแบบเรียนอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมนมวันแรกในระดับอนุบาล 1 - 2 มีผู้ปกครองเข้ามารับอุปกรณ์การเรียนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid 19 ค่ะ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,14:55   อ่าน 58 ครั้ง