ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการรับหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์​การเรียนและอ่านเสริมนมเรียนแวันที่ 2
วันศุกร์ที่ 18  มิถุนายน 2564  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)ดำเนินกิจกรรมการมอบหนังสือแบบเรียนอุปกรณ์การเรียนและอาหารเสริมนมในระดับอนุบาล 3 ช่วงเช้า และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ช่วงบ่าย โดยผู้ปกครองเข้ามารับอุปกรณ์การเรียนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid 19 ค่ะ
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2564,13:04   อ่าน 45 ครั้ง