ภาพกิจกรรม
นักศึกษาปริญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. นักศึกษาปริญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าสัมภาษณ์ ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมมุจรินทร์ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2564,13:24   อ่าน 28 ครั้ง