ภาพกิจกรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์ การสังเกตการณ์ในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564
วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์ การสังเกตการณ์ในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษากล่าวขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2564,12:05   อ่าน 27 ครั้ง