ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรขนโต๊ะและเก้าอี้ให้แก่ห้องเรียน
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ครูและบุคลากรช่วยกันขนโต๊ะและเก้าอี้ให้แก่ห้องเรียนที่ได้รับการจัดสรรอย่าทั่วถึง
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,20:01   อ่าน 17 ครั้ง