ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศวันสุดท้าย ในการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายนอ่านเสริม(นม) และอุปกรณ์การเรียน
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ดำเนินกิจกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายนอ่านเสริม(นม) และอุปกรณ์การเรียน โดยในเวลา 09.00 -​ 12.00 น. ชั้น ป.5 รับฝั่งประตู​ข้างตึกอนุบาล และชั้น ป.6 หน้าห้องประชุมใหญ่​ ตา​มมาตร​การป้องกัน​และ​แพร่ระบาด​ของ​ไวรัส​โค​วิด​19​
 
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,14:57   อ่าน 26 ครั้ง