ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศวันสุดท้าย ในการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม
วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ดำเนินกิจกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม โดยในเวลา 09.00 -​ 12.00 น. ชั้น ป.5 รับฝั่งประตู​ข้างตึกอนุบาล และชั้น ป.6 หน้าห้องประชุมใหญ่​ ตา​มมาตร​การป้องกัน​และ​แพร่ระบาด​ของ​ไวรัส​โค​วิด​19​
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,19:50   อ่าน 204 ครั้ง