ภาพกิจกรรม
คณะ พสบ.ทบ.18 และ พสบ.จชต.7 มอบทุนการศึกษา
คณะ พสบ.ทบ.18 และ พสบ.จชต.7 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้าหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ที่เรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อยจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) วันที่ 11 มีนาคม 2565 นักเรียน คุณครู และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้ทำการตรวจ ATK และผลเป็นลบทุกคนค่ะ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,13:55   อ่าน 42 ครั้ง