ภาพกิจกรรม
สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุนที่ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ขอขอบพระคุณทางสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุนที่ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) มา ณ ที่นี้อีกครั้งค่ะ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,11:40   อ่าน 50 ครั้ง