ภาพกิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ “ไอเดียโคมไฟแสงสี”
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ “ไอเดียโคมไฟแสงสี” ในกิจกรรมพัฒนาความสร้างสรรค์เพื่อประดิษฐ์วัสดุเหลือให้ให้เกิดประโยชน์ของเทศบาลเมืองควนลัง ณ สนามกีฬาเนินขุมทองค่ะ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2565,12:51   อ่าน 19 ครั้ง