ภาพกิจกรรม
นักศึกษาปริญญาโท ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ห้อง 2  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 37 คน ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ "สวนพอเพียง" ณ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) เพื่อปรับปรุงพื้นที่ "สวนพอเพียง" ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน ขอขอบคุณ ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) และ ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชาการบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2565,13:15   อ่าน 34 ครั้ง