ภาพกิจกรรม
นักศึกษาปริญญาโท ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ห้อง 1  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ขอขอบคุณ ดร.เรวดี  เชาวนาสัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) และ ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชาการบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2565,13:24   อ่าน 32 ครั้ง