ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเสริมสวยคุณหญิงออกหน่วยบริการตัดผมเด็กนักเรียนชาย-หญิงฟรี ครั้งที่2/2565
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา โรงเรียนเสริมสวยคุณหญิง
มามอบแฟ้มใส่เอกสาร และให้บริการตัดผมเด็กนักเรียนชาย-หญิงฟรี 
ครั้งที่ 2/ 2565 
ณ ใต้ถุนอาคารมุจรินทร์ 4 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2565,23:02   อ่าน 15 ครั้ง