ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม งานมุทิตา คารวะ ปี 2565
16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมยกย่องเชิญชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เกษียณอายุราชการที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 63 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 78 ราย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความสมบูรณ์และเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสมเกียรติ สู่เส้นทางที่ภูมิใจ สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2565,16:16   อ่าน 60 ครั้ง