ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำกระทง
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียนร่วมทำกระทง นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,09:42   อ่าน 93 ครั้ง