ภาพกิจกรรม
บริการวัคซีนป้องกันโรคในเด็กนักเรียน
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคแก่นักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับวัคซีนพื้นฐานไม่ครบตามเกณฑ์ นักเรียนชั้น ชั้น ป.5 บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ป. 6 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ- บาดทะยัก(dT)และนักเรียนหญิง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,21:01   อ่าน 37 ครั้ง