ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ออกเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ต.คลองหอยโข่งค่ะ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,14:53   อ่าน 21 ครั้ง