ภาพกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือน สายงานครู
ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้บริหารสถานศึกษาประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,15:36   อ่าน 44 ครั้ง