ภาพกิจกรรม
สพป.สข. 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดภาคเรียนที่ 1/2566
18 พฤษภาคม 2566 ที่ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎณ์สามัคคี)นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายให้ ดร.กฤศรดา ศศิธนาดุล รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนทุกพื้นที่ และเยี่ยมให้กำลังใจครู ผู้บริหารโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ,โครงการอาหารกลางวัน, จ่ายงบประมาณฯ ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนซึ่งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาส เรียนรู้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศต่อไป
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,21:27   อ่าน 25 ครั้ง