ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.เดรวดี  เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) เป็นประธานการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเพื่อ ชี้แจงผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และแนวทางการปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ และมาตรการต่างๆที่โรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาค 1 เรียนปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ปกครองรับทราบ ณ ห้องประชุมมุจลินท์โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2566,10:10   อ่าน 39 ครั้ง