ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมพระราชกรณียกิจสำคัญๆ ที่ผ่านมา ของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

รวมพระราชกรณียกิจสำคัญๆ ที่ผ่านมา ของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นเครื่องทรงฤดูฝน เครื่องทรงฤดูหนาว และเครื่องทรงฤดูร้อน

นอกจากนั้นแล้ว เมื่อถึงฤดูกาลทอดกฐิน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จฯ ไปในการถวายผ้าพระกฐินในพระอารามหลวงต่างๆ

 

พระราชกรณียกิจด้านการทหาร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงพระยศ พลเอก (พิเศษ) หญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รองผู้บัญชาการสูงสุด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ในพิธีสวนสนามวันกองทัพไทยปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย 18 มกราคมของทุกปี ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โดยปีนี้เป็นการสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกในรัชสมัยปัจจุบัน

 

 

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อ พ.ศ. 2543 เมื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง และทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ 

 

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เช่น การเย็บถุงพระราชทาน การสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำ Silk Screen ลงบนผ้า เพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทาน ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสาร จำนวน 8 คัน ให้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 4 แห่ง นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง

โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 39 ครั้ง