ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรในสังกัด จึงขอทำความเข้าใจ สื่อสารมายังผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดเรียน และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,10:51   อ่าน 321 ครั้ง