ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล "เพชรเสมา สงขลา ๒" ประจำปี ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา บุญรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,11:33  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับประกาศเกียรติคุณเป็น "ครูดีในดวงใจ" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในฐานะผู้ป็นแบบอย่างที่ดีที่ประจักษ์
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา บุญรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,11:32  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานระดับดีเด่น ประเภทโครงการ สาขา เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา บุญรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,11:27  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา บุญรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,11:23  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,05:49  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมาปปส.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,05:45  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมาปปส.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,05:44  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขัน Multi skill Compettition ระดับชั้น ป.4 -6 ปีการศึกษา 2560 -2561
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,15:31  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร ผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 จาก สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,15:28  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา ประจำปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,15:22  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..