ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิทยากรเพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA เครือข่ายบางกล่ำ วันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,13:25  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรเพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,13:22  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรเพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA เครือข่ายกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,13:16  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรเพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA เครือข่ายโตนงานช้าง วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,13:12  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,05:49  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมาปปส.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,05:45  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมาปปส.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,05:44  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขัน Multi skill Compettition ระดับชั้น ป.4 -6 ปีการศึกษา 2560 -2561
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,15:31  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร ผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 จาก สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,15:28  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา ประจำปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,15:22  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..