ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,05:49  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมาปปส.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,05:45  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมาปปส.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,05:44  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขัน Multi skill Compettition ระดับชั้น ป.4 -6 ปีการศึกษา 2560 -2561
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,15:31  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตร ผู้มีผลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 จาก สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,15:28  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา ประจำปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,15:22  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปราณี หมัดอะดัม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,17:15  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,11:23  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ไดรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เหรียญทองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,11:23  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,11:22  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..